23948sdkhjf

Cleaning out of place (COP) som sikker hygiejneløsning

| Medlemsnyhed | Indrykket af KEN HYGIENE SYSTEMS A/S

Det er ikke altid muligt at rengøre procesudstyr ved anvendelse af CIP (Clean in place), hvilket derved nødvendiggøre brugen af COP, hvis man ønsker en mere automatiseret proces end den manuelle rengøring.

COP kræver en delvis eller komplet afmontering af procesudstyret, hvorefter det placeres i en vaskestation. Herved er dette til dels en automatiseret proces, da vask foregår i en automatiseret vaskeløsning, dog skal procesudstyret afmonteres manuelt. COP kræver således minimalt manuelt arbejde, og reducerer risikoen for menneskelige fejl.

Læs også: CIP vs. COP - Hvad er det rigtige valg?

Dog er det nødvendigt at være opmærksom på visse parametre i vaskeprocessen, nemlig temperatur, rengøringskemikalie, mekanisk effekt og tid, da disse har stor betydning for effektiviteten af en vaskeproces. Det er derfor essentielt, at;

  • Temperaturen er tilpasset efter, hvilket temperaturniveau rengøringskemikaliet har den bedste effekt. Desuden er det vigtigt at vurdere hvilken temperatur, der er bedst egnet i forhold til den smuds type (f.eks. proteiner, fedt mv) der er på procesudstyret.
    • Temperatur af evt. forskyl såvel som temperatur af selve vasken skal afstemmes i forhold til ovenstående forhold.
  • Rengøringskemikaliet vælges efter, hvilken kontamineringsgrad og –type, der er på procesudstyret.
  • Den mekaniske effekt er optimeret i forhold til det specifikke procesudstyr, således at den mekanisme effekt er tilstrækkelig til at kunne fjerne opbygget biofilm i/på udstyret.
  • Den programlagte tid for processen er tilstrækkelig til at opnå fuld udnyttelse af de ovenstående parametre.

Det kan have stor betydning for vaskeeffektiviteten, hvordan procesudstyret placeres – dette specielt i forhold til den mekaniske behandling af den tilsmudsede overflade – i vaskestationen; skal det ligge, stå, fikseres eller lign. Flowet af hhv. vaske- og skyllevand skal kunne ramme alle overflader med en tilfredsstillende mekanisk virkning.

Den mekaniske effekt varierer ligeledes, og effekten vil afhænge af den valgte vaskeløsning. Eksempelvis vil en simpel cirkulation af rengøringsvæske, uden et signifikant flow eller et for højt flow, i begge tilfælde bevirke en utilstrækkelig rengøring.

I nogle tilfælde vil rengøringsvæsken være utilstrækkelig til at vaske de indvendige sider/hjørner af vaskestationen, hvilket giver plads til, at mikroorganismer kan etablere sig, og dermed overføres til procesudstyret eller den næste produktionsbatch.

Vask med eller uden desinfektion

Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal foretages en desinfektion – ”en desinfektion foretages om nødvendigt”. Der skal dog være risikovurderet på rengøringseffekten af udstyret. Således skal det være vurderet om rengøringen har været tilstrækkelig effektiv, eller om der stadig er et for højt antal mikroorganismer på overfladen, så der skal foretages en desinfektion inden start af næste produktion.

Hvis kunden ønsker en desinfektion af procesudstyret, er der flere måder, hvorpå dette kan gøres;

  • Kemisk desinfektion med detergent, hvilket kræver et slutskyl for at fjerne den anvendte detergent. Dette slutskyl gøres med rent vand for ikke at ødelægge desinfektionen.
  • "Skoldning" med et slutskyl på 80-85°C. Dette er en kort tids eksponering, der hjælper med at opvarme udstyret for at bidrage til en nemmere tørring efterfølgende.
  • Termisk desinfektion, hvor slutskyllet laves ved hjælp af en re-cirkulering af skyllevandet med højere temperaturer (85-92°C). Dette er en længerevarende proces, og sikrer dermed en mere effektiv desinfektion, idet varmen spredes mere i kaviteter end ”skoldingen” som kun er kort tids eksponering.

KENs løsning

Ved at anvende en Equipment Washer Disinfector fra KEN HYGIENE SYSTEMS, er det muligt at afmontere procesudstyret fra produktionslinjen, som herefter placeres på et rack, som efterfølgende køres ind i Equipment Washer Disinfectoren til vask og desinficering.

Rackene kan designes efter kundernes behov, hvilket sikrer en optimal og effektiv dækning dækning med rengøringsvæsken med tilpas flow, så optimal mekanisk vaskeeffekt opnås på det specifikke procesudstyr. Dette medvirker til, at alle overfladerne dækkes af vaske- og skyllevandet. 

Samtidig vaskes rackene sammen med procesudstyret, hvilket eliminerer risikoen for krydskontaminering mellem det rene procesudstyr og det kontaminerede rack.

I KEN’s Equipment Washer Disinfectors kan vi programmere forskellige vaskeprogrammer, eksempelvis indeholdende forskyl, vask, slutskyl og desinfektion. Alle step kan defineres specifikt i forhold til opgaven med hensyn til temperaturer, kemi mm.

KEN Equipment Washer Disinfectors tilbyder endvidere kunderne en termisk desinfektion ved temperaturer over 90°C.

Læs mere på vores hjemmeside


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
KEN HYGIENE SYSTEMS A/S

Bøgebjergvej 60
5672 Broby
Danmark
KEN HYGIENE SYSTEMS A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.071