23948sdkhjf

Intelligent og bæredygtig vask af kritisk procesudstyr

| Medlemsnyhed | Indrykket af KEN HYGIENE SYSTEMS A/S

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S introducerer i disse dage vores nye multifleksible Eqipment Washer Disinfector IQ 10. KEN’s vaskeløsninger er igennem 75 år kendetegnet ved høj funktionalitet, robust Dansk kvalitet og effektiv udnyttelse af ressourcer.

IQ10 er udviklet som den ideelle løsning til opnåelsen af det højest mulige hygiejniske niveau til vask og desinfektion af kritisk procesudstyr, som imødekommer de mest stringente krav fra fødevareindustrien - Eksempelvis kan flere multihoved vægte vaskes og desinficeres på én gang. Ligeledes opnås den nødvendige ensartethed, som er påkrævet for at kunne kontrollere spredningen af produktrester og allergifremkaldende ingredienser. 

Vaskefilosofien hos vores Equipment Washer Disinfectors er at udskifte vandet mellem de forskellige vaskefaser, hvilket medfører, at risikoen for krydskontaminering mellem de forskellige produktionsskift elimineres, hvilket således bibringer en øget fødevaresikkerhed.

I alle Equipment Washer Disinfectors er vaskekammer, gulv, vaskearme, rør osv., der er i berøring med vaskeprocessen, designet i syrefast rustfrit stål (SS 316L), som derved sikrer den bedst mulige kemiske modstandsdygtighed  overfor gængse detergenter.

Bæredygtig udnyttelse af ressourcer - reduceret vand-, el- og kemiforbrug

KEN IQ10 er designet til at tilbyde levnedsmiddel-producenter det højest mulige hygiejne niveau, kombineret med at sikre, at vaske- og desinfektionsprocessen gennemføres mest muligt bæredygtigt.

Ved at overvåge cyklusparametre og -variable vil IQ10 konstant tilpasse dets funktion i forhold til hvilket procesudstyr, der vaskes. Dette resulterer i, at den altid opererer med det mindst mulige vand-, energi- og kemiforbrug - uden naturligvis at gå på kompromis med hygiejnen.

Arbejdsmiljø - også en del af en bæredygtig løsning

At vaske, desinficere og tørre kritisk procesudstyr er typisk forbundet med en væsentlig mængde manuelt arbejde. Ved at tilbyde Cleaning Out of Place, hvor procesudstyret afmonteres, og derefter vaskes og desinficeres i et lukket vaskekammer, reduceres de arbejdsmiljømæssige belastinger – og aerosoler spredes ikke til andet produktionsudstyr.

Med IQ 10 tilbyder KEN HYGENE SYSTEMS A/S en løsning, som med færrest mulige håndteringer isolerer vaskeprocessen i et vaskekammer, hvor såvel vask, desinfektion og tørring finder sted.

Ekstremt lydsvag - også bæredygtighed 

Vaskekammeret i vores KEN IQ 10 er bygget i en sandwich konstruktion med 150mm isolering. Samtidig foretages al service til maskinen via et teknikrum placeret på siden af Equipment Washeren. Dørene er  designet i lydisolerende termoglas. Således lyddæmpes processen mærkbart, og medarbejderne oplever en nærmest overraskende lydsvag vaskeproces.

Intelligent sporbarhed og dokumentérbar fødevaresikkerhed

Via maskinens IP-adresse kan kvalitetsafdelingen aflæse forløbende af de enkelte vaskeprogrammer, og derved få sikkerhed for, at programmerne er forløbet som specificeret. Der kan eksempelvis aflæses vandmængde, brugt kemi og opnåede temperaturer og procestider.

Skulle den specificerede mængde vand, kemi eller temperatur ikke opnås i én af faserne, afgives alarmer til brugeren, og disse dokumenteres i procesdokumentationen.

Tørring

Et tørresystem er ligeledes en vigtig del af en vaske- og desinfektionsproces, da fugt kan give anledning til etablering af biofilm, hvor mikroorganismer kan vokse, men også hvor allergener kan ”indfanges” i biofilmen.

KEN Equipment Washer Disinfectors tilbyder kunderne en termisk desinfektion, ved temperaturer over 90°C, samt en efterfølgende tørring af procesudstyret, hvilket sikrer en hurtigere ibrugtagning..


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
KEN HYGIENE SYSTEMS A/S

Bøgebjergvej 60
5672 Broby
Danmark
KEN HYGIENE SYSTEMS A/S

Kataloger m.v.

Send til en kollega

0.063