23948sdkhjf

Specifik migration - er det virkelig nødvendigt

| Medlemsnyhed | Indrykket af Eurofins Product Testing A/S

Som rådgiver inden for fødevarekontaktmaterialer får man ofte spørgsmålet: Er det nok at teste for total migration for at overholde forordning 1935/2004/EC? Det helt korte svar på det spørgsmål er: Nej. Det lidt længere svar følger herunder

Når man arbejder med plast til kontakt med fødevarer, skal man sikre, at plasten er så inert som muligt og ikke kan skade menneskers sundhed eller ændre på fødevarens sammensætning. Disse krav er formuleret i forordning 1935/2004/EC artikel 3, som gælder for alle materialer og genstande til kontakt med fødevarer.

Sikkerhed
Langt de fleste producenter, importører og forhandlere kender den omtalte artikel 3 – men mange kan godt være i tvivl om, hvordan det sikres, at artiklen overholdes. Hvis man har bedt sin leverandør om at dokumentere, at et produkt overholder forordningen – og man så har fået tilsendt en testrapport på en total migration – så må det vel være godt nok – eller?

Plast til kontakt med fødevarer må produceres ud fra en lang liste af stoffer, der alle er godkendt til brug i den type produkter. Listen findes i Bilag I til forordning 10/2011/EC om plast til kontakt med fødevarer og indeholder over 800 stoffer. Alle stofferne i listen må bruges – men nogle af stofferne har af den ene eller den anden årsag en specifik migrationsgrænse – dvs en grænse for, hvor stor en mængde af netop det stof, der må vandre over i fødevaren. Forskning har vist, at nogle stoffer kan have en sundhedsskadelig effekt eller kan give afsmag til maden, hvis de afgives til fødevaren i større mængder – og derfor er der angivet specifikke grænser for netop disse stoffer. Stofferne må dermed gerne bruges i plast til kontakt med fødevarer – men de specifikke migrationsgrænser skal overholdes.

Total migration
En total migrationstest er et mål for, hvor stor en stofmængde et produkt totalt set afgiver til fødevaren. Det er en ren kvantitativ test, der udelukkende siger noget om, hvor stor en mængde materiale, produktet afgiver – men som ikke siger noget om, hvilke stoffer, der er tale om. Den totale migrationstest er dermed en ren hygiejnisk foranstaltning der skal sikre, at produktet er så inert som muligt. Idet en total migrationstest ikke er stofafhængig, kan et laboratorium altid gennemføre testen uden at kende til plastens sammensætning.

Specifik migration
Den specifikke migrationstest siger derimod noget om, hvor stor en mængde af et givent stof, der vandrer over i fødevaren ved kontakt med produktet. For at kunne gennemføre den type test, må man nødvendigvis vide, om der findes stoffer med specifikke migrationsgrænser i produktet – en oplysning, som man kun kan få fra producenten. Hvis man får oplyst, at en plast udelukkende består af stoffer, der ikke har specifikke migrationsgrænser, vil en total migrationstest være tilstrækkelig – men hvis et produkt indeholder et eller flere stoffer med specifikke migrationsgrænser, skal det dokumenteres, at disse grænser er overholdt. Kun på den måde kan det sikres, at produktet ikke er til fare for menneskers sundhed og ikke påvirker fødevaren negativt.

Det er lovpligtigt, at producenten oplyser, hvilke stoffer med specifikke migrationsgrænser et plastprodukt til kontakt med fødevarer indeholder. Nogle producenter går et skridt videre, og oplyser gerne både identiteten af stoffer med specifikke migrationsgrænser samt de mængder af stofferne, der er i produktet. Hvis man kan få de oplysninger, kan man foretage beregninger på, hvor stor en mængde stof, der vil migrere over i fødevaren, hvis man antager, at 100% af stoffet migrerer. Hvis man på baggrund af en sådan worst case beregning kan dokumentere, at grænsen ikke kan overskrides, behøver man ikke at foretage en specifik migrationstest. I modsat fald er man nødt til at gennemføre en test for at dokumentere, at grænseværdien er overholdt.

Vigtigt at kende produkter og leverandører
Hvis man importerer færdigvarer fra lande, der ikke kender den europæiske lovgivning om fødevarekontaktmaterialer til fulde, kan det desværre til tider være meget vanskeligt at få oplyst, hvilke stoffer med specifikke migrationsgrænser et produkt indeholder – og så er det svært at vide, hvilke stoffer laboratoriet skal kigge efter. Der er altid mulighed for, at et laboratorium kan foretage screeninger af et produkt og på den måde opnå en stor viden om, hvilke stoffer en plastgenstand indeholder. Men der findes ingen metoder, der garanterer, at alle stoffer i plasten er detekteret, så en screening er ikke en skudsikker løsning og vil aldrig kunne give en 100% garanti for, at et produkt ikke indeholder skadelige stoffer.

Når man arbejder med plast til kontakt med fødevarer, er det derfor ekstremt vigtigt, at man har et godt forhold til sine leverandører og kunder og stoler på, at de har det fornødne kendskab til lovgivningen, så man sikrer, at man får alle relevante oplysninger om produktet.


- En total migrationstest er et mål for, hvor stor en stofmængde et produkt totalt set afgiver til fødevaren – en specifik migration giver information om, hvor stor en mængde af specifikke stoffer, der afgives til fødevaren

-Det er lovpligtigt at producenten oplyser, hvilke stoffer med specifikke migrationsgrænser et plastprodukt til kontakt med fødevarer indeholder

-Et godt samarbejde mellem leverandør og kunde er en forudsætning for, at de rette oplysninger videregives i hele leverandørkæden
Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Eurofins Product Testing A/S

Smedeskovvej 38
8464 Galten
Danmark
Eurofins Product Testing A/S

Send til en kollega

0.092