23948sdkhjf

Euro-Vent leverer nyt udsugningsanlæg med vægt på lavenergi og arbejdsmiljø.

| Medlemsnyhed | Indrykket af Euro-Vent ApS

Slutbrugerorienteret ventilationsløsning med vægt på det indre og ydre arbejdsmiljø. Procesanlæg med mindst mulig energiforbrug på el og varme, hvor det ultimative krav fra slutbrugeren var at skabe en optimal arbejdsplads.

Da Dansk Svejse Teknik A/S (DST) i Esbjerg i forbindelse med øget ordretilgang stod overfor opførslen af nye porduktionsarealer, kunne de konstatere at de erhvervede lokaliteter skulle gennemgå en omfattende ombygning for at få de optimale arbejdsvilkår. DST løser opgaver, som kræver det yderste mht. kvalitet, svejseprocedurer, dokumentation osv. hvad enten det drejer sig om et rør-arrangement eller et 2000 tons konstruktions job.
I projektets første fase besluttede DST, at det nye ventilationsanlæg, der skulle betjene området for svejseproduktionen, skulle opfylde væsentlige punkter som

.. Skabe en optimal arbejdsplads hvor ventilationsforholdene for medarbejderen altid er i top

.. Anlægget skal optimeres for mindst mulig brug af el og varmeenergi.

.. Beskyttelse det eksterne miljø mod udledning af partikler fra produktionen.

DST’s nye Produktionsareal og administration udgør et areal på ca. 8.500 m2.

Løsningen blev et behovstyret ventilationsanlæg, der yder 36.000 m3/h opbygget med selvrensende patronfilter, samt et ventilationsaggregat med 2 krydsvekslere, der varmegenvinder 87% af den udsuget varmeenergi.
Det vil med andre ord sige at ved udsugning af 36.000 m3/h hvor der er 22 °C på værkstedet, vil der en kold vinter dag kunne opnås en indblæsningstemperatur efter den dobbelte veksler på 18,2 °C. En eventuel suppleringsvarme klares af en eftervarmeflade.


Medarbejder i fokus
Der i dag en historisk stor mangel på kvalificeret medarbejder indenfor svejsefaget, og det mærkes tydeligt i Esbjerg hvor listen af ubesatte arbejdspladser i produktionen til tider er lang.
Her er det meget vigtigt at den enkelte medarbejder oplever en interesse fra arbejdsgivers side i indeklimaet på arbejdspladsen. Vi sætter alle sundhed og velvære meget højt i dag, men glemmer ofte, at vi tilbringer mange timer i vores hverdag inden døre, hvor betingelserne for optimal sundhed ikke altid er til stede. Vi indånder mere end 9 mio. liter luft om året. Hvis indeklimaet ikke er optimalt, så er det heller ikke frisk luft, man indånder.
Anlægget er opbygget med 40 udsugningsarme på 6,5 meter af typen Environ 5000 med indbygget automatspjæld, som åbner når lysbyen tændes.
Udsugningsarmen bliver stående helt fast over sugestedet og sikrer dermed en høj og effektiv udsugning. For brugeren de denne detalje vigtig, dels fordi der ikke bruges unødvendig tid på placeringen, og dels fordi det sikrer medarbejderen mod forurenet luft. Det er væsentligt at det udstyr der investeres i fungere i hverdagen og ikke blot sidder til pynt for arbejdstilsynet.

Ventilation efter behov.
At der ventileres efter behov kræver en grundig gennemgang af virksomhedens driftmønster, allerede i projektfasen. Sammenspillet mellem størrelserne på ventilationskanalerne og antal svejsetimer pr. mand hænger nøje sammen, i de perioder hvor der ikke svejses, men hvor operatøren tildanner emner og foretager opmåling er der ikke behov for punktudsugning, men rumventilation til fjernelse af svejserøg fra lokalet. Indblæsningen af friskluft tilpasses altid som summen af udsugning fra procesventilation og rumudsugning.
At svejse automatikken er bygget ind i standard CE stik eller som ved DST i gruppetavlen bevirker, at installationen bliver nem og billig. Svejse automatikken virker på den måde, at når en tilsluttet maskine for eksempelen svejser opnår et forbrug større end dens tomgangsforbrug, aktiveres et relæ, der trækker et motorspjæld. Motorspjældets åbningstid må ikke overstige 1 sek. hvorved der vil forsvinde for meget svejserøg forbi punktudsugningen. Frekvensomformere på motoren samt tryktransmitter i ventilationskanalen sikre konstant tryk i kanalen ved varierende luftflow. Eller sagt med andre ord, tryktransmitteren føler hvor mange motorspjæld der er åben, den sender så signal til frekvensomformeren om at tilpasse sig anlæggets aktuelle behov. På den måde sikres et altid lavt energiforbrug. Anlægget er opbygget med dobbelt krydsvarmeveksler, der genvinder 89,4 % af varmeenergien fra udsugningsluften (rumudsugning og procesudsugning), indblæsningsluften opvarmes via krydsene til en rumtemperatur, der ligger 2-3 grader under den ønskede rumtemperatur. Det indbyggede bypass ved varmevekslerne sørger hele tiden for den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes. I situationer hvor indblæsningstemperaturen ønskes højere end mulig varmegenvending, indkobles aggregatets varmeflade, hvad enden det er gasbrænder, oliefyr eller vandvarmeflade. Den friske erstatningsluft fordeles i hallen via loftmonteret indblæsningsposer.

Filtrering af svejserøgen.
I forbindelse med udvælgelsen af ventilationsanlægget lagde DST også vægt på det ydre miljø. Bland andet krævede virksomheden et effektivt filtermedie efter de seneste lovkrav om emissionsgrænser. Euro-Vents serie af SAX patronfilter er med BiA testet filtermedie med en udskillingsgrad på mere end 99,9 % med til at sikre ubetydelig lidt udledning af forurenede luft. Filteret renses kontinuerligt under drift, idet det elektronisk styrede trykluft skydes ind i patronfilterne, hvorved støvet fjernes fra filterets overflade. Det handler først og fremmest om et enkelt forntskifte af patroner, en effektiv fordeling af støvluft, et variabelt luftledersystem, om rensning og optisk kontrol samt forureningsfrit filterskifte. I den situration er det vigtigt at kunne læne sig op af mange års erfaring og know-how fra lignende anlæg i jern og metal industrien forklarer Paul Sandal Nissen.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Euro-Vent ApS

Højager 93
8382 Hinnerup
Danmark
Euro-Vent ApS

Send til en kollega

0.062