23948sdkhjf

Bekæmpelse af klimaforandringer: Udvikling af metoder til genanvendelse af ødelagt landbrugsjord

| Medlemsnyhed | Indrykket af Vifu - Videncenter For Fødevareudvikling

Fra den 10. – 12. oktober mødes repræsentanter fra syv europæiske lande i Lund i Sverige for at diskutere, hvordan ødelagt landbrugsjord kan anvendes eller genanvendes.

Baggrunden for mødet er et projekt ved navnet SalFar, som er støttet af Interreg Nordsø-programmet. En af årsagerne til, at landbrugsjorden ødelægges, skyldes et øget indhold af salt i jorden – også kaldet salinisering. Det øgede indhold af salt i landbrugsjorden er en følge af klimaforandringerne, som betyder et fortsat stigende hav-niveau.

Uden tilstrækkelige modforanstaltninger kan salinisering medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for kystnære landdistrikter og øer i Danmark og for hele Nordsøregionen, idet man ikke længere vil kunne producere de samme afgrøder og mængder af fødevarer og foder som i dag. For at forhindre, at dette sker, er der behov for at udvikle innovative landbrugsmetoder, hvilket er netop, hvad SalFar-projektet har til formål.

Dette gøres ved at oprette mark-laboratorier i partnerlandene, som er henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Belgien og Storbritannien. Fra dansk side er det VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling, der står for projektet. I de åbne mark-laboratorier forskes der i forskellige afgrøders salttolerance for at finde ud af, hvilke afgrøder der vil kunne trives i saltholdig jord. På baggrund af data indsamlet via mark-laboratorierne er målet at udvikle innovative metoder inden for saltholdigt landbrug samt at skabe nye forretningsstrategier og muligheder for landmænd, fødevareproducenter og iværksættere. Den danske partner i projektet er VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling)

Et tværfagligt team af eksperter
Bag forskningen i mark-laboratorierne står et tværfagligt team bestående af klimaeksperter, forskere, undervisere, landmænd, NGO’er, SMV’er og politiske beslutningstagere.

I projektet er der fokus på at teste forskellige sorter af flere konventionelle afgrøder som kartoffel, kål, gulerod, løg og saltplanter som salturt, da disse afgrøder er mest egnede til at blive dyrket under saltholdige forhold.

De første markforsøg er påbegyndt
Så snart vejrforholdene så lovende ud i midten af maj i år, blev de første markforsøg indledt på øen Texel i Holland. Her blev næsten 20.000 frø sået ved håndkraft med det formål at finde ud af, hvor slattolerant hvede, havre og sukkerroer er.

Ud over at generere viden om forskellige afgrøders salttolerance har SalFar til formål at udvikle nye og miljøvenlige salttolerante produkter, da afgrøder dyrket under saltholdige forhold udvikler en unik smag. På baggrund af dette er målet derfor også at designe et brand for salttolerante produkter fra Nordsøregionen.

Med udviklingen af nye forretningsstrategier, salttolerante afgrøder og nye produkter skaber projektet grobund for både nytænkning og erhvervsudvikling i landdistrikterne, øget beskæftigelse og levevilkår som bidrag til fortsat udvikling og bosætning på småøer og kystnære landdistrikter.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
Laila Dam, Projektleder ved VIFU
ld@vifu.net eller 4022 3009

Hjemmeside: https://northsearegion.eu/salfar/

Foto: Projektpartnerne i SalFar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Vifu - Videncenter For Fødevareudvikling

Nupark 45, 2. sal
7500 Holstebro
Danmark
Vifu - Videncenter For Fødevareudvikling

Send til en kollega

0.098