Nul fornuft: Vi skal sende vores eksport-ideer ind til konkurrenterne

| Af Karsten Nielsen, CEO, Food from Denmark | Tip redaktionen om en historie

Klumme: Eksportkonsulentfirmaet Food from Denmark udkonkurreres af offentlige tilskudskroner, mener direktør Karsten Nielsen, som i denne klumme tager skarpt afstand fra det, han kalder "en venneklub, som sidder og fordeler midler til sig selv"

Fonden for økologisk Landbrug (FØL), som yder tilskud til bl.a. økologisk eksportfremme, er en direkte stopklods for væksten i Danmark - den er med til at sætte den frie konkurrence ud af kraft.

Bestyrelsen i FØL er udnævnt af fødevareministeren til at pleje Danmarks erhvervsinteresser. Fondsbestyrelsen træffer afgørelser om, hvilke organisationer der skal modtage tilskudsmidler, og det har vist sig, at bestyrelsen klart favoriserer de organisationer, den selv repræsenterer. Hos Food from Denmark har vi stort set ikke en chance for at få tilskudskroner, når vi søger.

Al fornuft er sat ud af kraft, når det kommer til fordeling af offentlige tilskudskroner i FØL. Det er mine og dine skattepenge, der går til at pleje nogle udvalgte erhvervsorganisationers egne interesser frem for bredden af danske erhvervsinteresser. De almindelige habilitetsregler er sat ud af kraft i FØL, fordi bestyrelsesmedlemmerne er udpeget til at varetage specifikke brancheinteresser, og derfor anses de ikke som inhabile ved behandlingen af ansøgninger fra deres egne organisationer.

Størstedelen af bestyrelsen ved intet om strategisk eksportfremme, men alligevel fordeler de millioner til deres egne organisationer med ministerens accept. Senest i et høringssvar vedrørende habilitetsreglerne siger forbrugerrådet Tænk, at det efter deres opfattelse er en fejlslutning at sætte lighedstegn mellem et erhvervs interesserer og en erhvervsorganisations interesser. Men der sker ingen ændringer.

Man føler sig lidt til grin
Mange af de danske virksomheder er presset på deres marketingbudgetter og tager med kyshånd imod tilskudsmidler for at fremme deres internationale økologiske salg, og dette er medvirkende til, at man ikke kritiserer den hånd, som giver pengene. Når man har virksomhederne på tomandshånd, så giver de mig helt ret i, at fordelingen af tilskudsmidler er under al kritik, men ingen vil kæmpe mod systemet, da kampen jo er tabt på forhånd.

Vi danskere tænker ofte, at vennekorruption og hemmelige aftaler ikke sker i Danmark, men efter at have brugt meget tid på at undersøge den måde, det økologiske eksportfremmesystem funger på via FØL, så har jeg altså mistet lidt tiltro til, at det offentlige plejer vores alles interesserer.

Tænk, at i 2017 skal man sende sine kreative ideer og budgetter ind til sine største konkurrenter, det er da en stopklods for væksten og det private initiativ.

I de skolebøger jeg læste i stod der ikke noget om, at hvis jeg valgte at blive selvstændig og starte min egen virksomhed, så skulle jeg udkonkurreres af offentlige tilskudsmidler. Man føler sig lidt til grin, når man sidder og arbejder aften/weekend, og man ved, at det ikke nytter noget, fordi alt er aftalt på forhånd – dvs. de skattekroner, jeg sender til fødevareministeren, bliver givet til mine konkurrenter, som på sigt kan udkonkurrere mig som privat virksomhed.

Jeg har arbejdet hårdt for at opbygge en forretning, som kan fungere uden tilskudsmidler. Når mine konkurrenter så tildeler sig selv tilskudsmidler til eksportfremstød for økologiske produkter, så betyder det, at de kan gennemføre eksportprojekter til en meget billig pris, som på ingen måde er konkurrencedygtig, og når det sker, så kan jeg som privat virksomhed ikke være med.

Indspist
Jeg har også en meget kraftig formodning om, at L&F og Økologisk Landsforening på forhånd har opdelt projekterne imellem sig, før de sender ansøgninger ind til deres egne folk i FØL. Når jeg klager til administrator af FØL-fonden (L&F administrerer FØL), så er lysten til at undersøge sig selv ikke altid i højsædet.

Trænger vi ikke til forandring?

Den seneste eksportpulje i FØL-fonden var på cirka 8 mio. kr., og alle pengene gik til L&F og Økologisk Landsforening, som tilsammen sidder på 8 ud af 12 bestyrelsesposter, så de to organisationer var med til at bevilge tilskudskroner til deres egne organisationer. Når man påtaler noget, så virker hele systemet meget indspist, og ingen har interessere i at få noget frem, så hamsterhjulet kører videre i bedste velgående.

Det er en lang, sej kamp mod et meget tungt system.

Vi har brug for forandring omkring eksportfremme, nye rammer og visioner for eksport af danske fødevarer (retail, foodservice og industri), rammerne skal sættes politisk, og de skal være baseret på strategi og fornuft, ikke en venneklub, som sidder og fordeler midler til sig selv.

Sammen kan vi bringe danske fødevarer op i den internationale superliga, forudsat man vågner op på Christiansborg og udarbejder nogle fair rammer omkring fordeling af tilskudsmidler. Der skal ikke meget til, støttemidler kan være en stor hjælp til denne rejse, men de skal forvaltes med omhu, det er vores alles penge.

Jeg håber, at vi kan få noget mere debat om den danske eksportfremmestrategi for danske handelsselskaber og fødevareproducenter.


Hold dig opdateret med Food Supply DK

Kommentarer

Karsten Nielsen
Skulle du have lyst til at komme med input, kan du det på linkedin.com - https://www.linkedin.com/feed/update/urn...
Du er også velkommen til at sende mig en linkedin.com invitation.

Hans Rasmussen
Helt enig i dine betragtninger - og når man ser hvad der bliver hældt i diverse "markedstiltag" fra erhvervs- og erhvervsfremmeorganisationer, som for længst har mistet kontakten til markedet, så tænker jeg at et privat supplement næppe kan gøre den samlede effekt ringere.

Karsten Nielsen
Tak Hans - Food from Denmark er en privat virksomhed som bare har fået nok. Vi vil gerne samarbejde på tværs, men når de sidde på pengene og det politiske netværk, så er det svært at komme igennem, konkurrence eksisterer ikke her. Tænk at skulle sende sine bedste projektideer ind til sine 2 største konkurrenter, det giver ikke mening og dræber alt nyt innovation. og fornuft Håber pressen vil tage den op, ellers går det bare i glemme bogen, men der er meget politik i sagen. Minister bakker 100% op omkring fondene. Vi har nogle ret spændende bilag og andre ting vi har påtalt ved landbrugsstyrelsen, som underbygger måden det sker på ikke er fornuftig. Men de er godt nok langsomme til at vende retur i det offentlige. Vi er kun 3 ansatte - så det er et ret stort system vi har valgt at tage en kamp imod, samtidig med vi skal drifte hver dag for at kunne betale løn. Så vi håber på der kan komme en offentlig debat og gerne et fælles dansk eksportfremmesystem for fødevarer, som der er en rød tråd igennem. God weekend.

Kaj Gimm
Kære Karsten.
Jeg har slugt din klumme rå og nyder stadig eftersmagen. Samtidig synes jeg det er drønærgerligt både for dig og for os andre, der også forsøger at skabe en forretning på fødevareområdet, at erhvervet er så støtteafhængig, og at staten reelt går ind og konkurrerer mod firmaer, som mit og dit.
Den allerstørste farce var rådgiverbørsen, hvor man slog plat på ærlige forsøg på at vinde et udbud. Man vælger en konsulent og misbruger 2 andres tid for at opfylde støttekravene. Det samme har jeg oplevet i.f.m. Væksthusenes støtteordninger vedr. privat konsulentbistand. Dertil kommer andre endnu mere grelle og hændervridende eksempler, som jeg slet ikke tør skrive om.....
Reelt betyder alle de mange støtteordninger, at det er uendeligt svært at komme til medmindre, at man har venner indenfor i varmen. Personligt mener jeg også, at det er med til at skrue honoraret op til et for højt leje. Der står jo i støtteordningerne, hvor stort honoraret må være, så honoraret fastsættes i realiteten af det offentlige.
Støtteordningerne, som de er skruet sammen i dag, fremmer ikke konkurrencen og fremmer heller ikke de bedste initiativer og bedste løsninger til en given udfordring. De kvæler derimod initiativet. Jeg føler, at de eneste initiativer, som reelt kan føres ud i livet, kommer fra Væksthuse og hel-/halvoffentlige institutioner, som har fået bevilliget penge til eksportfremme af en eller anden art. Har jeg ret i den påstand? Det ville være så uendeligt meget bedre for både fødevarevirksomhed og den fri konkurrence, hvis støtten blev bevilliget, efter kunden havde valgt sin rådgiver og sin løsning præcist efter sit behov.
Det vil skabe fri konkurrence, mere dynamik og langt bedre eksportløsninger for den enkelte.

Pia Schmidt
Har sagt det før men det tåler gentagelse...Du har ramt helt rigtig med at tage bladet fra munden. Ingen tør kritisere systemet af angst for at de så aldrig bliver taget til nåde. Kun de store fødevareproducenter eller de der får tilskud fra deres region/kommune og har råd og tid til at fedte sig ind de rigtige steder, har en reel chance. Det jeg har været vidne til i mine snart 20 år i fødevarebranchen er decideret pinligt, men nok ikke kun gældende i vores branche.

Karsten Nielsen
Hej Pia. Du har desværre ret, der hersker en angst omkring at sige sin mening om dette fondssystem og komme i ”bad standin” og dermed ikke have en chance for at få del i tilskuddene fremadrettet (jeg tilhører denne kategori). Af alle de handels og produktions virksomheder jeg har talt med (det er ret mange :-) ) har alle bakket mig op omkring mine holdninger, men de har ikke lyst til at gøre det offentligt. Forstår dem godt, men sådan burde det ikke være. Jeg har fået +50 støtte mails, men med besked om at holde det fortroligt, tips til hvor jeg skal kigge hen, selv fra mine konkurrenter internt, som syntes system er råddent. . Tilskud er en god måde at komme i gang, men det skal administreres af uafhængige personer, ikke af nogle få som plejer deres egne interesser og aftaler alt på forhånd. Lad Danmarks Eksportråd koordinerer den offentlige indsats, de følger reglerne og er meget professionelle. Hvorfor skal man have en FØL bestyrelse, som er indspist og ikke har noget eksport erfaring til at fordele offentlige tilskudsmidler til deres egne organisationer.
Sammen kan vi bringe danske fødevare virksomheder op i den internationale super liga, men dette system med kammerateri, forfordeling af tilskudsmidler i FØL er en klar hindring for væksten på eksport. Feks da ministeren nedsatte det økologisk erhvervsteam til at komme med anbefalinger, ansøgte jeg om at blive en del af det, men fik afslag. Prøv at se listen over deltager, http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/det-o... helt sikkert dygtige folk på deres felt, men det er altså de samme mennesker, som hele tiden er med i samme loop og plejer deres egne interesser. Økologisk Landsforening fik i 2016 ikke mindre end 7445 timer til 4 eksport projekter. Men det jeg ikke forstår, er at de kan sidde med i FØL bestyrelsen og plejer erhvervets interesserer (habilitets regler gælder ikke) og sende ansøgninger ind til dem selv. Igen i 2018 – ansøgninger fra L&F og ØL gik igennem nåleøjet, alle andre fik afslag. Så det er helt ok de selv står for gennemførsel af projekter og dermed konkurrerer med os private aktører, med tilskudsmidler de giver dem selv. Konkurrence styrelsen har for anden gang afvist at kigge på det, det er vist politik og det vil de ikke røre ved. Prøver lige igen, mine 2 største konkurrenter har opdelt messerne mellem sig og koordineret deres ansøgninger og konkurrence styrelsen vil ikke kigge på det. Hvorfor ikke ?

Min sunde fornuft siger mig dette system trænger til forandring og debat ? Hvad syntes du ?

Karsten Nielsen
Hej Kaj. Fedt der er nogle som vil være med til at sætte fokus på tilskuds ordninger, jo mere debat jo bedre. Den frie konkurrence skaber dynamik og gør vi ikke går i stå. Er positiv overfor tilskud, men tilskud må på ingen måde konkurrerer med private aktører, men skal være med til at sætte nye initiativer i gang. Tilskud må IKKE fordeles af nogle som har egne interesserer – det er bare regel nummer 1 i jylland. Hvordan ministeren kan syntes fonden for økologisk landbrug er en god løsning og at FØL plejer erhvervets interesserer, det forstår jeg ikke. Det med habilitets regler er sat ud af kraft i FØL, det forstå jeg heller ikke. Har mødt Esben Lunde Larsen et par gange, virker ret dygtig og god til at formulerer sig. Alle plejer interesserer, det gør jeg også. Men når det er offentlige penge, så skal disse forvaltes med omhu, det er vores alles penge. Så derfor skal man være ekstra omhyggelig og påpasselig. Strategien i fonden for økologisk landbrug omkring eksportfremme og omgang med offentlige midler, det giver ingen mening og der er ingen råd tråd. Eneste røde tråd jeg kan finde, er at deres egne organisationer får deres ansøgninger igennem.

Feks på PLMA i Amsterdam, verdens største private label messe – stod Danmark med 3 officielle pavilloner i 2017. Det er det eneste projekt vi har fået igennem i FØL i 3 år, men de vælger samtidig forsat at give økologisk landsforening (ØL) tilskud til deres stand igen (på 5-6 år i træk). Begge projekter lå på cirka 800.000 dkr i tilskud, men FØL bestyrelsen valgte at reducerer tilskud til begge parter til 483.000.- dkr. Giver ikke mening. Vi kunne begge gennemfører projektet alligevel. ØL har i flere år gennemført PLMA med cirka 800.000 i tilskud. Vores ansøgning fik afslag i 2018 og ØL fik tilskud til deres stand. ØLs stand ligger i den bagerste hal. Den placering vi have fået lovning på til vores ”rene” økologiske stand via FØL i 2018, lå ved hovedindgangen i forbindelse med vores store pavillon for økologiske og konventionelle virksomheder (+ 40 virksomheder). Denne store stand er volumen orienteret, for både konventionelle og økologisk producenter. Derfor det giver altså ikke mening, at FØL støtter op omkring 2 andre økologiske stande, vi burde koncentrerer indsatsen omkring den store stand, hvor vi i forvejen står med +40 økologiske og konventionelle virksomheder. Så det med FØL fonden plejer erhvervets interesserer, det holder altså ikke. De plejer deres egne organisationers interesse og behov for tilskuds timer for at kunne drifte dem selv.
Ville du ikke også have det dårligt med, at skulle sende dine ansøgninger ind til dine 2 største konkurrenter? – eller er det bare mig der har det sådan?
Alt dette betyder meget for min virksomhed, for vi skal betale løn hver måned. Når man så spørger ind til dette via landbrugsstyrelsen, så er der meget lange svar tider og man har en fornemmelse af de ikke ønsker at ændre på det. Samme når man klager til FØL – så er det L&F der administrerer FØL, dvs de skal undersøge sig selv, om de nu har aftalt en opdeling af messerne med ØL som vi påstår. Vi fik bare det svar retur, at det var de ikke bekendt med. Det virker ikke til de har lyst til at grave sagen og undersøge dem selv.

Kunne være fedt at høre nogle uafhængige virksomheder hvad de syntes om dette setup?

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Hygiejnen halter igen hos Graasten Salater

Unge bliver grydeklar hos erhvervsskoles cateringfirma

Bøde og politianmeldelse til bageri

Royal Unibrew køber op i Frankrig

Fire venner har startet bryghus i Farum

Too Good To Go runder fem millioner reddede måltider

Nyhedsbrev

DTU har fundet leder til nyt Foodlab

Nyt destilleri snart klar med snaps

Køb af baconkæmpe er på plads

Stiftere siger farvel til Rawbite

Kun en enkelt af de tre idémænd bliver hos nøddebar-producenten

1

Michelin-kok laver ny restaurant i sin egen stue

Sall Whisky Distillery har huset klar

Mille Food har købt en ny fabrik

2

Kæmpestor stigning i dansk quinoa-dyrkning

Dan Cake med stor million-forbedring

Kult-burgerbar genåbner: Burgerne bliver som før i tiden

’’Wayne’s World’’ åbner i samme lokaler som for 11 år siden

Tre medarbejdere køber sig ind i Flammen

Kartoffelmel er guld værd

"Verdens bedste bøffer" kommer fra Slagelse

Listeria: Også Lidl kalder søde majs retur

Ugens rokader i toppen af fødevarebranchen

Vilde iværksættere tester fødevarer på Food Festival

Nemlig.com vil have sin del af madkasserne

VM med til at forgylde Micro Matic

Den fynske øltappe-ekspert nærmer sig to milliarder i omrætning

Frikadellepølsegas værre end først antaget

Hedebølge-tomater får nyt liv i ny madspilds-ketchup

Street food klar i Fredericia

Økologiske øl bliver mere og mere populære

Lidl lancerer nye planteprodukter

En million kroner til fyrede fra Scanflavour

Mild fugleinfluenza fundet i andebesætning

Halv million skal hjælpe Arla-fyrede

Kvindelig kok sejrede i Gudhjem

Hjemmelavet ret til herrefrokost gav pølseforgiftning

Erhvervsminister bliver ny direktør for Dansk Erhverv

Dansk restaurant igen kåret som den 19.-bedste i verden

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Er dine filtre klar til sommerferien?

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

IATF 16949:2016 Specialist Transition

IATF 16949:2016 Specialist

Risk Management

Regenerative servomotorstyring op til 220kW

PKI Supply ønsker god sommer

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

Sådan gik det GTS-nettet i 2017

ISO 13485:2016 Opgraderingsseminar

Energieksperter slutter sig til Synergi

HF udvider med endnu en stærk kabelpartner

Skab tillid med klima ikon

Ny griber til samarbejdende robotter

Lille speciallås stor fleksibilitet

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

ISO 9001:2015 Opgraderingsseminar

Danske virksomheder har forbedret deres internationale konkurrenceevne, men vær opmærksom på Brexit

Efteruddannelse i Hygiejnisk design på DTU

Endnu flere mobile robotter hos Gibotech

Shark & Co. styrker bemandingen

Optimer maskinerne i produktionen med nyt system til eftermontering i eksis...

Nedslidte faldstammer hos Boligselskabet Borgerbo fornyes med strømpeforing

Miljøvaredeklaration på tekstilkanaler

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

Send til en kollega

0.223