23948sdkhjf
Del siden
Tilbydes

Corporate Social Responsibility (CSR) - Vicath EQ ApS

Udløber
31. december 2025

Vicath EQ tilbyder rådgivning om konkrete CSR-aktiviteter og at udarbejde CSR-rapporter for virksomheder.

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter i samspil med interessenterne. CSR handler bl.a. om samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og klimabevidsthed. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Behovet for at arbejde systematisk med CSR gælder for langt de fleste danske virksomheder uanset hvilke brancher og markeder, der opereres i - og uanset virksomhedens størrelse.

Det er ofte de centrale dele af disse seks områder, som virksomheder arbejder med i deres CSR-strategier:

 • Produkter: Ansvarlig markedsføring, bæredygtige designs, sikker bortskaffelse og sikker anvendelse
 • Menneskerettigheder: Børnearbejde, diskrimination, foreningsfrihed og tvangsarbejde
 • Miljøforhold: Udvinding af råvarer, CO2-udledninger, andre udledninger, energi, vand, transport og affald
 • Arbejdstagerforhold: Arbejdsulykker, ligestilling, overenskomster, træning og uddannelse
 • Økonomi: Økonomiske bidrag til samfundet, jobskabelse, ansvarlige investeringer og rimelig skat
 • Samfundsforhold: Hjælp til lokalsamfundene, donationer, antikorruption, hæmme karteldannelse og overholdelse af lovgivning.

Langt de fleste danske virksomheder arbejder med CSR i en eller anden grad. I hverdagen er det ikke sikkert, at man tænker over at arbejde med f.eks. miljø, arbejdsmiljø eller integration af socialt udsatte unge alt sammen er en del af CSR. Til gengæld ved mange godt, hvor vigtigt det er for virksomhedens omdømme og dermed for forretningen. 

Hvis CSR for alvor skal give langsigtet forretningsmæssig værdi, er det nødvendigt at arbejde bevidst og struktureret med aktiviteterne. Det handler med andre ord om at afgrænse og prioritere de CSR-områder, der skaber størst værdi og fremmer bæredygtig udvikling.

Den internationale standard ISO 26000 ”Vejledning i samfundsmæssigt ansvar” og den danske standard DS 49001 ”Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar” er to gode værktøjer til at arbejde struktureret og målrettet med CSR. Nedenfor er vist de syv områder, som begge standarder opdeler CSR arbejdet i

 • ORGANISERING
 • MENNESKERETTIGHEDER
 • ARBEJDSFORHOLD
 • MILJØ
 • GOD FORRETNINGSSKIK
 • FORBRUGERFORHOLD
 • LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING

 Bæredygtig udvikling
En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Fundamentalt set er bæredygtig udvikling en ændringsproces, hvorunder udnyttelsen af ressourcerne, styringen af investeringerne, den teknologiske udvikling og ændringerne i institutionerne alle er i balance med hinanden og øger både de nuværende og de fremtidige muligheder for at opfylde menneskehedens behov og forhåbninger.

(citater fra Brundtlandrapporten, s. 51 og 54).

FN's 17 Verdensmål
En god CSR-strategi understøtter FN's 17 mål. Virksomheder kan anvende målene som inspiration til sine mål og handlingsplaner - således at de kan blive en målestok for virksomhedens hidtil skabte præstationer og for den fremadrettede udvikling på CSR.

 

Vicath EQ ApS
Agerhatten 5A
5220 Odense SØ
Odense Kommune
Danmark
CVR nummer: DK32662277
P nummer: 1015733590

Kontaktperson

Kåre Kristensen Gausdal
Konsulent, Lead Auditor Kvalitet og Miljø
+45 63154444 kg@vicatheq.dk

Send til en kollega

0.051