23948sdkhjf
Del siden
Tilbydes

Luftrenseanlæg fjerner både fedt, olie, bakterier og lugt, helt uden filtre og kemikalier

Udløber
31. december 2023

– Ren luft og vand for dig

JIMCO A/S er virksomheden bag nogle af verdens mest enestående løsninger inden for rensning og sterilisering af luft og spildevand. Blandt andet inden for fiskeindustrien. 

Med kunder i Sydamerika som har JIMCO anlæg på deres fiskefabrikker, har anlæggene reduceret lugt markant, hvilke også glæder området / byen som fabrikken er placeret i.

FLO-P
Jimco A/S har udviklet og patenteret en fotolyseoxidationsteknologi specielt velegnet til reduktion af fedt/olie samt aromatiske stoffer i afkastluft med høje temperaturer fra f.eks. stege-, koge- og fritureprocesser.
Processen sker på følgende måde:


Trin 1: Den varme forurenede luft (primær luften) tilføres i anlæggets nederste del.
Trin 2: Luften ledes gennem et labyrintfilter, hvor der sker en trykfordeling og udskilning af de største olie-/vanddråber.
Trin 3: For nedkøling af den primære luft tilføres sekundær luft fra rummet (evt. via et punktudsug fra en produktionslinie). Denne nedkøler samtidig de specielt udviklede kondensatblokke, som derved udskiller en større mængde olie/vand fra den primære luftstrøm. Dette giver et lavere energiforbrug i den efterfølgende fotolyseoxidationsproces.
Trin 4: Fotolyseoxidationsprocessen foregår med specielle lavtryks UV-C lamper, som både spalter sammensætningerne i luften og producerer en lille mængde ozon, som efterfølgende anvendes til oxidationsprocessen.


FLO-P Luftrenseanlæg er normalt udført efter kundens ønsker og specifikationer. Der kan evt. være krav fra offentlige myndigheder med hensyn til lugtemission til omgivelserne. Virksomheden selv kan have ønsker omkring fysiske forhold herunder pladsen, hvor anlægget kan placeres og hvor det giver de bedste forhold m.h.t. service af anlægget.

FLO-P Luftrenseanlæg er patenteret under PCT/DK97/00182 og JIMCO modtog i februar 2000 EU’s miljøpris for Renere Teknologi for udviklingen af Fotolyseoxidationssystemet.

Den unikke opbygning af JIMCO - FLO-P luftrenseanlæg sikrer en optimal rensning af afkastluft med høje temperaturer.

 

​Luftrensning

JIMCO A/S’s originale luftrenseanlæg er kendetegnet ved på én gang at kombinere to vigtige faktorer for ethvert større køkken eller produktionsvirksomhed. Samtidig med at anlæggene fjerner selve lugten fra luften, nedbryder de nemlig også det fedt og olie, der måtte sætte sig i rørsystemerne.

Rent praktisk betyder dette, at man nemt og effektivt slipper af med uren luft både på og uden for virksomheden. Samtidig medfører den mindskede luftforurening, at brandfaren nedsættes med op til 95%.


Funktionelle produkter

JIMCO A/S er kendt som et innovativt og banebrydende firma, som udvikler unikke og funktionelle produkter. Bag de verdenskendte luftrenseanlæg ligger der en ganske særlig teknologi, nemlig Fotolyseoxidationen. Denne term dækker over begrebet koldforbrænding, hvori luftens skadelige mikroorganismer nedbrydes samtidig med at de luftindeholdende proteinkæder slås i stykker.

Denne samme teknologi ligger bag spildevandsrensningsanlæggene, som blandt andet anvendes af en række større levnedsmiddel industrier til forrensning af spildevand.

​Alle anlæg er kendetegnet ved deres store brugervenlighed og enkle design – mens miljøvenligheden sikres ved, at der ikke anvendes filtre og kemikalier og derudover et meget lavt strømforbrug.

JIMCO A/S har specialiseret sig i bekæmpelse af fedt/olie og lugtgener ved hjælp af JIMCO A/S patenterede UV-C & Ozon teknologi.

Ved hjælp af denne teknologi bekæmpes en række forureningsgener fra industrien. Det kan være lugt og fedt, olie fra industri-stegemaskiner eller friturekogere, hvor fedt og olie aflejres i kanalsystemer og emhætter. Ligeledes kan ildelugt fra kloakanlæg, biogasanlæg og destruktionsanlæg bekæmpes.

Applikationerne er utallige og enhver gene af organisk oprindelse kan uskadeliggøres med JIMCO A/S teknologi.

Fordele ved JIMCO Luftrenseanlæg:

 • Afprøvet og driftsikkert udstyr
 • Effektiv reduktion af lugtgener samt organiske og aromatiske sammensætninger
 • Ingen brug af kemikalier eller vellugtende olier
 • Ingen brug af filtre
 • Ingen brug af mikrobiologi
 • Ingen skadelige reststoffer eller flydende substanser
 • Kompakt installation, behøver kun begrænset plads
 • Enkelt at installere i eksisterende bygninger
 • Øjeblikkelig start/sluk funktion
 • Konkurrencedygtige anskaffelsesomkostninger
 • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Med et JIMCO Luftrenseanlæg undgås problemerne fra traditionelle løsninger, hvor disse typisk er opbygning af f.eks. høje skorstene, forbrændingsovne eller anvendelse af termiske oxidanter, biofiltre, tørvelag, kemiske skrubbere, vellugtende olier etc.

Læs mere om vores løsninger her

JIMCO A/S
Mjølbyvej 7
5900 Rudkøbing
Langeland Kommune
Danmark
CVR nummer: DK25000374
P nummer: 1007200370

Kontaktperson

Olivia Omann-Vestergaard
Marketing Executive
+45 40121050 oov@jimco.dk

Send til en kollega

0.063