23948sdkhjf

Selektiv nedrivning med Celero

Tilbydes
Udløber
8. september 2023

Hos Celero har vi mange års erfaring med nedrivning af bygninger via selektiv nedrivning.

Vi identificerer og sorterer effektivt materialerne fra den nedrevne ejendom, så materialerne på ny kan indgå i nye byggerier.

Celero er en del af Jensen Gruppen, der udgør vores professionelle netværk af virksomheder inden for byggeriet.

Derfor kan vi med vores brede vifte af kompetencer og netværk varetage alle typer af nedrivningsopgaver og kan varetage alle aspekter af dit nedrivningsprojekt fra start til slut.

Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv nedrivning er en særlig form for nedrivning, hvor der er stort fokus på genanvendelse af byggematerialerne.

Næsten en tredjedel af affaldet vi producerer i Danmark, er bygge- og anlægsaffald. I de senere år er kravene om genanvendelse af materialer og ressourcer blevet skærpet overfor bygge- og anlægsbranchen for at fremme mere genanvendelse af affaldet fra byggepladserne.

Derfor benyttes den selektive nedrivningsproces.

Formålet med denne specielle proces er, at så mange materialer som muligt kan blive genbrugt til andre formål efter nedrivningen. På den måde mindskes branchens forbrug af materialer og branchens klimaaftryk.

I dag kan nogle virksomheder genanvende op imod 80% af deres byggematerialer!

Potentialet for øget genanvendelse og en mindskning af byggeriets samlede klimaaftryk er derfor markant.  

Den selektive nedrivningsproces 

Når en bygning skal nedrives eller en nedtagning af en bygning påbegyndes, “skilles” bygningen ad på en sådan måde at bygningsmaterialerne kan genanvendes.

Dette kan både gøres ved totalnedrivinger både indendørs og udendørs. 

Processen sikrer, at de gamle byggematerialer sorteres korrekt efter hvilken type byggeaffaldet er.

 Ved at materialerne sorteres øges chancen for at materialerne kan genanvendes og indgå i nye bygninger.  

Samtidig frasorteres og bortskaffes materialer der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, såsom blyasbestPCB og skimmelsvamp.

Genanvendelige materialer ved selektiv nedrivning  

Under nedrivningen af en bygning, kan en stor del af byggeaffaldet og de nedrevne materialer genanvendes.

Byggeaffaldet, der kan genanvendes hvis de rives ned korrekt og sorteres, er asfalt, natursten, såsom granit- og flintesten, jern, tegl- og mursten, der er rene og uden glasering, beton, stenuld, blandede natursten, metal, gips, jord, beton- og asfaltblandinger, hårde PVC-produkter, træ, der er rent og gamle termoruder uden PCB.

Særligt meget tunge genstande som rester af jord, tegl, grus og beton er i stor udstrækning mulige at genbruge direkte på byggepladsen efter den selektive nedrivning.

En stor del af tanken bag selektiv nedrivning er at materialerne anvendes til nye formål, der er så tæt på materialets oprindelige formål. F.eks. vil gamle teglsten fra et tag blev brugt på et nyt tag eller mursten fra en husmur vil blive genanvendt til at bygge en ny murstensmur. 
Udbyder
Celero Danmark A/S

Celero Danmark A/S
Højlundevej
3540 Lynge
Danmark

Line Nielsen
Telefon: +45 70 70 73 53

Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.14