Veje og tilgrænsende rettigheder

Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Gentofte Kommune
Periode(r)
3. oktober 2018

3. oktober 2018

I samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab stiller vi skarpt på tre områder, hvor administrationen af offentlige veje og private fællesveje kan give juridiske udfordringer.

Du bliver opdateret på seneste praksis og får konkrete redskaber, som du kan anvende i det daglige arbejde. Vi tager udgangspunkt i en praktisk vinkel og prøver at identificere de typiske udfordringer. 

De tre hovedområder er:

Vejmyndighedens flerdobbelte rolle
Vi ser på kommunernes rolle som vejmyndighed og de regler, som kommunerne er underlagt ved administration af offentlige veje og private fællesveje. Kommunen ejer de kommunale veje og har i den henseende ejerrettigheder. Kommunen er vejmyndighed for både offentlige (kommunale) veje og private fællesveje. Endelig har kommunen myndighedsopgaver på en lang række tilgrænsende felter, f.eks. som plan- og byggemyndighed over for vejens naboer og som tilsynsmyndighed i forhold til forsyningsanlæg, der placeres i vejene. De mange kasketter skal håndteres rigtigt, og vi sætter derfor bl.a. fokus på de forvaltningsretlige regler og principper.

Private fællesveje – vejens naboer og kommunens rolle
Administrationen af private fællesveje kan særligt give anledning til udfordringer i forhold til, hvilke rettigheder og pligter naboerne til vejen har. Hvor går grænsen f.eks. for kommunens rolle og kompetence i forhold til den private fællesvejs naboer? Vi kommer nærmere ind på vejrettens betydning for kommunens administration af vejen, samt hvem der har vejret.

Vejens fleksible anvendelse
Der er en række muligheder for at anvende veje til andet end færdsel. Der er efterspørgsel efter fleksible byrum, herunder vejarealer, der også kan fungere som opholds- og legearealer, eller vejarealer, der udnyttes til klimasikring, f.eks. som skybrudsveje. Navnlig i større byer er der også efterspørgsel på udeserveringsarealer eller mulighed for anden kommerciel anvendelse af vejarealer. Vi ser på muligheder og udfordringer i den slags situationer.

MÅLGRUPPE
Ansatte i kommuner og andre, der arbejder med veje i det daglige.

Undervisningsadresse

Horten
Philip Heymans Allé 7
2900 HellerupKontaktinformation
Lifa A/S Landinspektører
Østergade 61
5000 Odense C
Danmark

Tom Løvstrand Mortensen
Telefon: +45 3080 0540


Se hjemmeside
Se hele profilen

Send til en kollega

0.27