23948sdkhjf

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
6. december 2021

10. december 2021
Opbevaring og forsendelse af farligt gods Skolefagkode: 46946
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3112,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3112,75 kr.

Målgruppe
Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.

Formål:
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

Undervisningsadresse

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens

Send til en kollega

0.219