23948sdkhjf

Eu-efteruddannelse - ajourføring for særtransportchauffører

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
22. juni 2020

26. juni 2020
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører, Ajourføring for særtransportchauffører

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Blokvognstyper og -opbygninger- Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt mekanisk og hydraulisk udstyr- Særtransporttilladelser. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. - Sikkerhedsbestemmelser samt afmærkning af udragende gods- Samarbejde med følgebil- Tur- og ruteplanlægning af transporter ad fastlagt rute, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. Det særlige vejnet og signaturforklaringer- Lastsikring af udeleligt gods, opklodsning, understøtning af blokvogn samt surring af forskellige typer af særtransportgods ved hjælp af spil. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med modkørende trafikanter

Undervisningsadresse

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 FredericiaKontaktinformation
EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia
Danmark

Henrik Helios
Telefon: +45 79201111
Fax: +45 79201112


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.203