23948sdkhjf

Rengøring og skadeservice: fugtteknik

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
18. november 2019

22. november 2019
AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø Kursusnr.: 49374
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00 Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, de arbejder med skadeservice. Deltageren kan udarbejde fugtrapporter ved vandskade. Kan anvende forskellige fugtmåleudstyr og udtørringsmetoder.Kan identificere og forebygge skimmelvækst. Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med vandskader og forsikringsregler arbejde ud fra viden om forsikringspolicer, herunder:dækningsberettigede skadeårsager , udvidet dækning, indbo, regresmuligheder I forbindelse med udarbejdelse af fugtrapporter ved vandskader arbejde ud fra billeddokumentation, tegninger og beskrivelser, der dokumenterer skadeårsag, omfang af skaden, herunder mål og markeringer på tegninger, tiltag, generelt om rummet/bygningen, loft, vægge, gulve, størrelse af det skadede område, materialer der skal genopbygges eller fjernes Under arbejdet tage hensyn til, forskellige forsikringsselskabers krav til dokumentation af: vandskadesager vandskadens art  I forbindelse med brug af grundlæggende affugtningsprincipper- og materiel anvende forskellige udtørringsmetoder ved affugtning, fx overfladetørring, konstruktionsaffugtning anvende forskelligt udtørringsudstyr fx kondensaffugter, sorptionsaffugter I forbindelse med brug af fugtmålingsmetoder og -udstyr arbejde med forskellige målemetoder på bygningsmaterialer, herunder nondestruktive målinger:  destruktive målinger: RF % målinger, temperaturmålinger I forbindelse med fugtmålinger afgrænse det opfugtede område i forhold til det ikke-skadede område dokumentere målepunkter I forbindelse med at identificere og forebygge skimmelvækst forstå biologien bag skimmelsvamps vækstbetingelser, herunder fugt i materialer og omgivelser, temperaturer, næringsstoffer, sporer og mycelium I forbindelse med arbejdsmiljø ved fugt og skimmelsvamp vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel udarbejde en APV anvende værnemidler I forbindelse med metoder til prøvetagning identificere det hygiejniske niveau anvende metoder til at bestemme skimmeltypen analysere målinger aflæse prøver I forbindelse med metoder til afrensning støvsuge med HEPA-filter desinficere kemisk, herunder kende aktive stoffer  og virkemåder kende til mekanisk- og dampafrensning I forbindelse med afrensning udarbejde arbejdsbeskrivelser kende metodernes rækkefølge kende metodernes anvendelighed, herunder fordele og ulemper følge normer for arbejdsmiljø forebygge sporespredning håndtere inficeret affald anvende personlige værnemidler.Kontaktinformation
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
Danmark

Anette Klinge Thygesen
Telefon: +45 79140322
Fax: +45 79140300


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.229