23948sdkhjf

Indregulering af vand- og varmeanlæg -"teori og praksis"-Vejle

Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Vejle Kommune
Periode(r)
17. november 2020

17. november 2020

Formål
Få styr på hvordan man både teoretisk og i praksis (i designfasen) får indreguleret til det optimale varme-, køle-  og brugsvandsanlæg, så man altid sikre sig at forbrugeren har den rigtige vandmængde med den rigtige temperatur og på rette tidspunkt.

Hvis du som projekterende eller udførende har behov for at vide mere om hvorfor og hvordan man sikre sig at de tekniske anlæg kommer til at fungere optimalt vil det være en god ide at deltage i dette en dags kursus.

Indhold
På kurset vil vi gennemgå hvorfor man skal anvende statiske eller dynamiske ventiler inden for både varme- og køleanlæg. Vi vil se nærmere på hvad det betyder såfremt et anlæg ikke er rigtigt indreguleret og gennemgå hvordan man kan opnå korrekt indregulering mht tryk, flow og temperatur.

På kurset vil vi gennemgå valg af rigtig løsning på både primær og sekundær side i hhv varme- og køleanlægget

For brugsvandsanlæg vil vi gennemgå, indregulering vha såvel statiske og temperaturstyrede ventiler, hvor vi ser på fordel og ulemper for hver type.

Som afslutning på kurset vil vi se på hvilken dokumentation der skal foreligge og hvordan man skal anvende den nye ”Vejledning om funktionsafprøvning”.

Kursusdeltagere vil opnå viden om: 

 • Krav til komfort og indeklima
 • Ydre påvirkninger som pumpedrift og differenstemperatur (afkøling & temeraturstigning)
 • Lovens krav - Kvalitet- Krav til flowtolerancer i forhold til anlægstemperaturer - Krav fra varme- og kølenorm
 • Funktionsafprøvninger
 • Principper for indregulering på varme og køleanlæg
 • Statisk indregulering - Fordele og ulemper - Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg -resulterende regulerings autoriteter
 • Dynamisk indregulering med differenstrykregulatorer - Fordele og ulemper - Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg - Resulterende regulerings autoriteter
 • Dynamisk indregulering med flowbegrænser - Fordele og ulemper - Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg - Resulterende regulerings autoriteter
 • Individuelle ventilkomponenter kontra kombinerede løsninger
 • Principper for indregulering på varmt brugsvandscirkulation - Statisk indregulering - Fordele og ulemper - Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
 • Termisk indregulering - Fordele og ulemper - Begrænsninger i forhold til det hydrauliske anlæg
  Placering af indreguleringsventiler - Statiske ventiler - Dynamiske ventiler - Kombinerede ventiler - Dimensioneringsregler for ventiler i for hold til ventil og målekvalitet
 • Indreguleringsmetoder - Måleprincipper på forskellige ventiltyper - Variable måleblænder i statiske ventiler - Faste måleblænder og venturi
 • Måleprincipper med forskellige instrumenter - Differenstrykmåling - Ultralydsmåling - Andre principper
 • Proportionalmetode
 • Matematiske metoder i indreguleringsinstrumenter
 • Krav til dokumentation af indreguleringskvaliteten herunder funktionsafprøvning

Undervisere:
Per Banke, Danfoss
Bjarne Andreasen, IMI Hydronic College

Undervisningsadresse

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 StoubyKontaktinformation
Danvak ApS
Islands Brygge 26, 4. tv.
2300 København S
Danmark

Bella Bartholomæussen
Telefon: +45 36369062


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.189