23948sdkhjf

Online kursus i Arbejdsmiljø og sikkerhed §17

I alt DKK 126 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Nordjylland > Aalborg Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse

Løbende tilmelding
Minimum antal deltagere er 12. Når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger aftales nærmere om tidspunkt for start.

Onlinekursus i Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

På dette kursus får du kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

  • Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
  • Røg, støv og gasarter
  • Forureningens art og mængde, afhængig af proces
  • Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
  • Irritation af luftveje og hud
  • Kronisk bronkitis
  • Astma
  • Manganisme
  • Kræft
  • Reproduktionsskader
  • Allergi
  • Grænseværdier
  • Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader
  • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
  • Regler for ventilation – punkt-, proces- og rumventilation
  • Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
  • Substitution
  • Regler for brug af åndedrætsværn
  • Optisk stråling, herunder:
  • Risici for skader på øjne og hud
  • Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.
  • Personlige værnemidler - generelt
  • Øjenværn
  • Høreværn
  • Brug af åndedrætsværn
  • Handsker
  • Skødeskind
  • Beskyttelsesærmer
  • Beskyttelsesfodtøj
  • El sikkerhed, herunder:
  • El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
  • Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg
  • Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
  • Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger – herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
  • Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
  • Sidemandseffekt
  • Opbevaring af personlige værnemidler
  • Sikkerhedsorganisationen i virksomheden


I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte

Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Undervisningsadresse

Kurset er et online kursus og alt undervisning foregår som fjern undervisning.Kontaktinformation
TECHCOLLEGE
Sigrid Undsets vej 3
9220 Aalborg Øst
Danmark

Palle Balzer
Telefon: +45 72506238


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.378