23948sdkhjf

Ny retningslinje om brandventilation

I alt DKK 4.530 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Hvidovre Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse

DBI har udsendt Retningslinje 027 ’Brandventilationsanlæg - projektering installation og vedligeholdelse’. Den afløser DBI Vejledning 27, ’Brandventilation’ 3. udgave fra 2007.

DBI retningslinje 027 ”Brandventilationsanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse” træder i kraft den 1.juni 2012 med en overgangsperiode på seks måneder. Nye anlæg og udvidelser, hvor byggeandragende er indsendt inden udløbet af overgangsperioden, kan således færdiggøres efter den tidligere vejledning.

Af væsentlige ændringer i den nye retningslinje kan nævnes:

- Ny opdeling i tre hovedafsnit for henholdsvis termisk brandventilation (vinduer i/ved tag), mekanisk brandventilation (elektriske ventilatorer) og røgudluftning.

- Funktionskrav til kontrol og betjeningspaneler efter DS/EN 12101-9 er trukket tilbage.

- Nye krav til hvorledes brandventilationsanlæg må sammenkobles med ABA anlæg.

- Beskrivelse af krav til blandt andet kabling, strømforsyning, overvågning, styring af mekaniske brandventilationsanlæg.

- Angivelse af særskilte krav til termisk- og mekanisk røgudluftning.

- Detaljerede installationskrav til termisk brandventilation.

- Beskrivelse af krav til kabling, strømforsyning, overvågning og styring af åbninger for erstatningsluft.

Retningslinjen er en hjælp til at sikre en passende teknisk kvalitet ved udførelse af de forskellige typer af brandventilationsanlæg og henvender sig til både installatører, anlægsejere, forsikringsselskaber og myndigheder.

Hvis du vil vide mere, kan du overveje DBI’s temadag om brandventilation.

Temadagen henvender sig til dig, der arbejder med brandventilation, f.eks. rådgivende bygningsingeniør, brandteknisk sagsbehandler eller er installatør af brandventilationssystemer.

Temadagen omhandler de muligheder og krav, som brugen af brandventilation medfører. På bare én arbejdsdag får du regler og dokumenter på plads og ny inspiration til at bruge brandventilation som et velfungerende redskab i brandsikringens værktøjskasse.

Nye standarder og regler
Både Bygningsreglementet, Tekniske Forskrifter og DBI vejledning 27 er blevet revideret i den seneste tid. Nye europæiske og danske standarder for brandventilation er trådt i kraft – og der er flere på vej. Det er lidt af en opgave at holde styr på i en travl dagligdag.

Grundlæggende viden om brandtekniske begreber og brandsikring af bygninger er en fordel.

DBI Retningslinje 027 bliver udleveret på temadagen.

Undervisningsadresse

DBI, Jernholmen 12, Hvidovre
Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia

Send til en kollega

0.25