23948sdkhjf
Del siden
Annonce

4 millioner EUR til nyt EU-projekt for at sikre en mere bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

VIFU har sammen med DTU taget initiativ til et projekt, hvor målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustri ved at udvikle nye metoder til fremstilling af ingredienser til fødevareindustrien.

I EU er fiskeforarbejdningsindustrien en vigtig industri, der genererer en samlet omsætning på næsten 28 mia. euro og beskæftiger over 122.000 mennesker. Industrien står imidlertid over for flere udfordringer. Op til 70% af de akvatiske ressourcer ender som sidestrømme, som enten bruges til lav-værdi produkter som f.eks. dyrefoder, eller bortskaffes, hvilket er dyrt for de involverede virksomheder.

”Vi har i samarbejde med fødevare- og fiskeklynger langs Europas vestkyst (Danmark, Frankrig, Spanien og Portugal) spurgt fiskeindustrien, hvad, der er deres største udfordring”, siger Dorte Storper, Direktør for VIFU. ”På tværs af landene er der enighed om, at der er brug for en mere bæredygtig og kommercielt attraktiv udnyttelse af fisk og skaldyr og at der skal udvikles metoder og løsninger, som er nemme at implementere i erhvervet.”

For at imødekomme erhvervets behov samler WaSeaBi et tværfagligt team med 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien, Frankrig og Belgien, for at udvikle og afprøve nye koncepter, der sikrer, at sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og akvatisk forarbejdningsindustri kan udnyttes til produktion af nye produkter og ingredienser.

Projektet har som mål at opnå en værdifuld udnyttelse af biomassen ved at udvikle løsninger til opbevaring af sidestrømmene, sorteringsteknologier og beslutningsværktøjer, der sikrer et effektivt og bæredygtigt forsyningssystem for bifangster samt sidestrømme fra industrien. Projektet vil skabe en merværdi ved at udnytte råvarerne til for eksempel proteinbaserede fødevareingredienser, aromatiske ingredienser og mineraltilskud til fødevarer og foder.

Derudover vil WaSeaBi-projektet evaluere de producerede ingrediensers kommercielle potentiale samt kvantificere specifikke miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af de foreslåede løsninger.

Projektet blev indledt med et kick-off møde den 21.-22. maj i København, hvor projektpartnerne var smalet. "Vi er meget glade for starten på WaSeaBi-projektet og har meget høje forventninger til, hvad vi kan opnå", siger Charlotte Jacobsen, projektkoordinator og leder for Forskningsgruppen for Bioaktive Stoffer – Analyse og Anvendelse ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU. "Med dette projekt vil vi hjælpe branchen med at udnytte deres råvarer meget bedre og på en mere bæredygtig måde. Vi skal finde måder at få mest muligt ud af de ressourcer, der er tilgængelige, så vi i sidste ende kan producere mere mad til verdens voksende befolkning", tilføjer Charlotte.

Projektet modtager bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram.

 

FAKTA

  • Fra Danmark deltager virksomhederne; Seafood-Supply, Højmark Laboratoriet, NovoZymes og Royal Greenland.
  • WaSeaBi er en sammentrækning af de engelske ord ”WAste”, ”SEAfood side-streams” og ”BIoeconomy”. Projektet løber fra maj 2019 til maj 2023.
  • Projektet har et samlet budget på 4.158.214 EUR og modtager 3.197.422 EUR i bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 837726. JU modtager støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.

 

OM VIFU

  • VIFU så dagens lys i 2003, og lige siden har VIFU i samspil med virksomheder og videninstitutioner arbejdet med videndeling og -formidling, udviklingsprojekter, netværksdannelse og kompetenceudvikling. VIFU er en landsdækkende og nonprofitorganisation, som skaber udvikling, innovation og vækst i fødevarebranchen.

 

For yderligere information kontakt
Dorte Storper, Direktør i VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling,
ds@vifu.net, mobil +45 40157628

Food & Bio Cluster Denmark
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Århus Kommune
Danmark
CVR nummer: DK25666070
P nummer: 1007965253

Kontaktperson

LD
Laila Dam
Communication Manager
+45 40223009 lda@foodbiocluster.dk

Send til en kollega

0.047