23948sdkhjf

Robot til regenerativ carbon farming

| Medlemsnyhed | Indrykket af Food & Bio Cluster Denmark

Kan vi lave økologisk og regenerativt landbrug med robotter, droner, bærbuske og pløjefri stribedyrkning?

Robotten køres i stilling i den lysegrønne maj-mark.Hvis ikke vi lige havde fået regn den nat, skulle den have radrenset en økologisk dyrket og pløjefri stribe af hestebønner for ukrudt.

Måske er denne robot et af svarene på, om vi kan lave økologisk og regenerativt landbrug med robotter, droner, bærbuske og pløjefri stribedyrkning. En række projekter forsøger i øjeblikket at give svar på, om netop det kan give samme udbytte, mere kulstof i jorden og biodiversitet i landbrugslandskabet.

Den 12. maj inviterede den landsdækkende klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer Food & Bio Cluster Denmark til en markdemo hos Ole Green fra AgroIntelli med regenerativt landbrug og biodiversitet i fokus. 

"Jeg keder mig på en traktor time efter time, og det har drevet mig i udviklingen af Robotti", siger Ole Green, AgroIntelli, hjemme på sin gård i Vestjylland med et grin. "Så kan den gøre det kedelige arbejde, og jeg kan fokusere på landmandskabet og det sjove."

Det er både carbon farming, pløjefrit, økologisk gennem 6 år, stribedyrkning, og der er bærbuske i rækker med stor afstand. Det må være forbrugerens drøm: økologisk, regenerativt med plus på biodiversitets- og kulstof-i-jorden-kontoen og så danske øko-solbær.

Mange dilemmaer
Men står vi ikke midt i et paradoks: ”hvad gør en højteknologisk Agrointelli-robot her?” vil nogen sikkert spørge. Det var dagens tema: kan vi både være højteknologiske og regenerative? Ja, så måske skal spørgsmålet være: kan vi være regenerative og producere mange fødevarer uden moderne teknologi?

Det gav mange gode diskussioner om ’markens helte’ (naturlige skadedyrsbekæmpere), som Maja Eline Pedersen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug fortalte om.

Vi kom godt omkring bærdyrkningens konkurrencesituation, som Hanne Lindhard fra Hortiadvice gjorde os klogere på, og så til sidst de algoritmer, som er fundamentet i præcisionsjordbrug. Og den lokale biavler viste os sine nyimporterede brune bier fra Læsø, som nyder godt af blomsterfloret i den meget varierede mark.


Frem og tilbage
Der er flere retninger inden for det regenerative landbrug. Nogle skuer gerne bagud til før pesticider og kunstgødning, for da var landbruget måske det, vi drømmer om i dag med det regenerative: mere kulstof i jorden, flere forskellige afgrøder, mere biodiversitet.

Men dengang skulle vi jo kun brødføde måske 2 milliarder mennesker på kloden. I dag er vi på vej mod 10 mia., og der er brug for, at vi kigger fremad med det, vi kan og har lært om ikke at fortsætte udpining af jorden. Og her kommer Robotti ind i billedet. Den kan levere stabil og billig arbejdskraft, som er blevet for dyr, og landmanden kan koncentrere sig om det dyrkningsfaglige i stedet for at sidde i dagevis på en traktor.

For vi skal jo have et udbytte til at mætte mange munde, og samtidig vil vi gerne reducere den dybtgående jordbehandling og have mange forskellige afgrøder, fx som her i striber. 

Det giver variation og muligheder for langt mere biodiversitet. Når så også robotten kan plukke solbær fra en flerårig buskafgrøde mellem striberne, får vi en del kulstof i jord og noget bundet i buskenes vedmasse. Det giver også strukturel diversitet og vigtige tidlige solbærblomster i markens til vilde bier – og til de tamme bier.

Faglighed og følelser
Det handler både om faglighed og følelser. Hvad synes forbrugerne? Historiefortællingen her skal være drejet lidt anderledes end den meget romantiske drøm om gamle dage, hvor alt var bedre.

Her på farmen uden for Ringkøbing kombineres fortid med fremtid i en spændende nutid: Vi skal ikke være teknologiforskrækkede i fremtidens mere diverse og kulstofbindende fødevareproduktion. Det er også en god og relevant historie til forbrugerne. 

Der er stadig masser at lære, og det var spændende at se et godt bud på fremtidens moderne regenerative landbrug, som forbrugerne efterspørger. Ingen gik derfra uden at have fået noget at tænke over.

Fortsættelse følger
Diskussionerne om, hvad regenerativt landbrug er, fortsætter den 7. juni i Slagelse til det næste arrangement i rækken, hvor Food & Bio Cluster Denmark sætter grønne organisationer og forskere sammen til at komme med andre bud på, hvad regenerativt betyder i en dansk kontekst.

Læs mere om arrangementet

Læs flere nyheder fra Food & Bio Cluster Denmark

Tilmeld nyhedsbrev 

Medlemsnyhed

Indrykket af
Food & Bio Cluster Denmark

Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Danmark
Food & Bio Cluster Denmark

Send til en kollega

0.109