23948sdkhjf

Ny måling: Bred opbakning til afgift på kødprodukter

En større andel af danskerne er ikke afvisende over for en afgift på klimabelastende fødevarer som kød, såfremt varer som frugt og grønt samtidig bliver billigere.

Det fremgår af en ny måling fra Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening, som hvert år siden 2016 har målt danskernes praksisser og holdninger i forhold til kød og grøn mad.

I undersøgelsen bliver der spurgt til folks holdning til, om der skal indføres en klimaafgift på fødevarer, så eksempelvis kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere. Her svarer 38 procent, at de er enige eller overvejende enige i, at afgifterne på fødevarer skal afspejle fødevarernes reelle klimaaftryk, mens 29 procent erklærer sig helt eller overvejende uenige.

Om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen laves af Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening og er den eneste landsdækkende, repræsentative undersøgelse af danskernes holdning til kød og grøn mad. Data er indhentet årligt siden 2016.
  • 1.028 danskere har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført af YouGov i august 2023. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 15-74 år.

  • Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret: "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer, så de tager hensyn til fødevarers klimaaftryk, således at fx kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere."

Kilde: Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening

Tallene viser også, at en stor del af danskerne stadig er uafklarede på spørgsmålet. 24 procent svarer hverken/eller, mens 8 procent svarer “ved ikke”.

- Tallene sætter en tyk streg under, at der er bred opbakning til afgifter på stærkt klimatunge fødevarer som for eksempel kød, så længe de klimavenlige fødevarer samtidig bliver billigere, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Men omstillingen kræver også efteruddannelse af køkkenprofessionelle, mere tidssvarende uddannelser som for eksempel en plantebaseret kokkeuddannelse, investeringer i forskning og udvikling af plantebaserede fødevarer, nudging-indsatser og meget mere.

Mere end hver tredje under 35 spiser overvejende grønt

I den nye undersøgelse, som er foretaget i august 2023, svarer en femtedel af danskerne, at de spiser fleksitarisk, pescetarisk, vegetarisk eller vegansk. Det er den højeste andel målt siden 2019. Blandt danskere under 35 år er andelen endda vokset til hele 36 procent.

- Der er igen i år en stigning i andelen af danskere under 35 år, der spiser fleksitarisk. Vi kan samtidig se, at unge i langt højere grad har prøvet en masse forskellige plantebaserede fødevarer og også har lyst til at købe dem igen, siger Coops analysechef Lars Aarup om tallene.

Ifølge Coop og Dansk Vegetarisk Forening er det også i høj grad de unge under 35, der er mest positive over for en klimaafgift på 1 krone per kilo oksekød, hvor indtægterne fra afgiften bruges på at udvikle flere klimavenlige fødevarer, hvilket der også er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Kun 28 procent af de unge er helt eller overvejende uenige i en sådan klimaafgift.

De unge støtter altså generelt set en klimaafgift på kød, også selv om de ikke direkte får pengene tilbage i lommen, mens den ældre generation bakker op om en samlet reform, hvor andre fødevarer samtidig bliver billigere.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078