23948sdkhjf

Cheminova bidrager positivt til Auriga-regnskab

Stigende aktiviteter for Auriga-koncernen bidrager til en omsætningsfremgang på 8 pct. Cheminovas resultat trækker også koncernresultatet i den positive retning.
Auriga Industries A/S er moderselskab til Cheminova A/S, der er en global, kemisk virksomhed med hovedområde inden for plantebeskyttelsesmidler.

I 2007 steg omsætningen med godt 8% til 4.368 mio. kr., helt i takt med forventningerne ved årets start. Cheminovas resultat før skat blev med 91 mio. kr. bedre end forventet efter 3. kvartal 2007. De frasolgte aktiviteter, Hardi og Ska-mol, påvirkede resultat før skat negativt med -96 mio. kr.

Resultat af primær drift af de fortsættende aktiviteter blev 145 mio. kr. mod 7 mio. kr. året før. Fremgangen på det agrokemiske marked i 2007 har påvirket Cheminovas omsætning og indtjening positivt, men konkurrencesituatioen i Brasilien på svampemidlet flutriafol har påvirket dækningsgraden negativt. Stigende energi-og råvareomkostninger har øget produktionsomkostningerne. Udviklings- og registreringsaktiviteterne har fortsat været på et højt niveau.

En gevinst på 76 mio. kr. ved salg af Skamol og et tab på -192 mio. kr. ved salg af Hardi justeret med de to selskabers resultatbidrag på 19 mio. kr. betød, at frasolgte aktiviteter samlet påvirkede resultat før skat negativt med -96 mio. kr.

Som følge af det negative bidrag fra de frasolgte aktiviteter, blev koncernens resultat før skat et underskud på -13 mio. kr., hvilket sidste år lå på -92 mio. kr. Årets resultat efter skat blev -52 mio. kr. mod -163 mio. kr. i 2006.

Auriga-koncernen forventer i 2008 en vækst i omsætningen på ca. 15 % til godt 5 mia. kr. og et resultat før skat på 210-260 mio. kr.

Kilde: Auriga Industries A/S

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109