23948sdkhjf

Forbedret resultat til FF Skagen trods lavere fiskekvoter

FF Skagen A/S vender underskud til overskud på et år, der ellers har været præget af lave kvoter på tobis og Nordsø-brisling.

150.000 tons! Så stor var nedgangen af forarbejdede råvarer i FF Skagen-koncernen i 2021 i forhold til året før. Det var medvirkende til en omsætningsnedgang i koncernen fra 2,74 milliard i 2020 til 2,469 milliard i 2021.

Selskabet har som følge af de fortsat lavere kvoter taget konsekvensen af situationen på markedet og lukket dets fabrik i Hanstholm. Selskabet vil dog fortsat købe fisk og servicere fartøjer i Hanstholm.

Væsentlig forbedring

Indtjeningen i indeværende år er væsentligt forbedret i forhold til året før. Mens 2020 bød på et underskud på 28,1 million, blev det resultat forbedret med knap 39 millioner, for 2021-regnskabet viser et overskud på 10,7 million, selv om bruttofortjenesten faldt til 334 million mod 362 million i 2020.

Koncernens resultat og økonomiske udvikling for 2021 er ifølge regnskabet på niveau med det forventede ved årets start. I indeværende regnskabsår har selskabet forarbejdet 382.000 tons råvarer til fiskemel og fiskeolie, hvoraf de 273.000 tons er forarbejdet i Skagen, mens de 109.000 tons er forarbejdet på fabrikken i Hanstholm, som nu altså er lukket.

Årsagen til det forbedrede resultat er bl.a. højere indtjening i moderselskabet, FF Skagen, og i Scandic Pelagic. Sidstnævnte opnåede i 2021 det bedste resultat nogensinde, mens resultatet i FF Skagen er positivt påvirket af implementeringen af flere optimeringsinitiativer iværksat i 2020 og 2021. I det kommende år vil der fortsat være fokus på at styrke konkurrenceevnen med udgangspunkt i de tiltag, der blev gennemført i 2021.

2022 lig 2021

Ledelsen anser årets resultat for værende tilfredsstillende under de nuværende markedsvilkår, og det forventes, at selskabets og koncernens finansielle stilling for 2022 vil være på niveau med det realiserede for 2021.

Koncernen beskæftigede gennemsnitligt 366 medarbejdere i 2021.

FF Skagen

  • FF Skagen A/S er moderselskab i en koncern, der udover moderselskabet omfatter de 100% ejede datterselskaber:
  • Scandic Pelagic A/S
  • FF Handelsafdeling ApS
  • Handels Kompagniet Fiskerne A/S
  • H.F. Transport og Fiskehandel A/S
  • H.F. Industrifiskehandel ApS.
  • Moderselskabets væsentligste aktivitet består i fremstilling og salg af fiskemel og fiskeolie, mens Scandic Pelagic A/S’ væsentligste aktivitet består i fremstilling, forædling og salg af sildeprodukter.
  • FF Handelsafdeling ApS driver handel og service samt anden beslægtet virksomhed. Handels Kompagniet Fiskerne A/S’ aktivitet består i udlejning af udstyr til moderselskabet. H.F. Transport og Fiskehandel A/S driver transport og handel med fiskeprodukter. H.F. Industrifiskehandel ApS’ væsentligste aktivitet består i at eje kapitalandele.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078