23948sdkhjf

Effektive grindere kan neddele restprodukter fra landbrug, industri og byggesektor

Vogelsang sælger uhyre effektive grindere til neddeling af restprodukter. I Danmark anvendes de mest til neddeling af animalske biprodukter. Men det er overset, at grinderne også kan neddele restprodukter fra industrien og byggesektoren og derved skabe langt mere kompakte mængder, der sparer betydelig CO2-udledning og transportomkostninger.

Vogelsang er specialist i avancerede maskiner og teknologi rettet mod landbrug, biogas,
industri, transport og spildevand. Et af virksomhedens produkter er RedUnit
- en industriel grinder, der nyder stor efterspørgsel fra fødevareindustrien.
”RedUnit grinderen neddeler forskellige organiske materialer, så det bliver pumpbart. Den kan neddele til størrelser, så det kan anvendes til hygiejniseringsprocesser i biogasanlæg,” siger Niels Agerbo Nielsen, administrerende direktør i Vogelsang Danmark.

Stor efterspørgsel fra fødevareindustri og biogasanlæg
Animalske biprodukter og andre former for organisk affald kan omdannes til biogas og nedbrydningsaffald.
Biogas anvendes typisk til produktion af energi, mens nedbrydningsaffald kan køres ud på landbrugsjord med hygiejniseret gylle, når Fødevarestyrelsens betingelser er opfyldt. RedUnit kan håndtere kød, ben, industrielt madaffald - og fiskeaffald, hvilket gør det lettere at udvinde fiskeolien.
”RedUnit har mange anvendelsesmuligheder. Flere slagterier er f.eks. begyndt at bruge den i større stil, fordi de ved at neddele deres restprodukter til de størrelser, som er nødvendige i relation til hygiejnisering, kan tilføre deres restprodukter en værdi. Vi oplever stor efterspørgsel efter RedUnit fra både fødevareindustrien og biogasanlæg,” siger direktøren.

Grinderne neddeler også ikke-organiske materialer
RedUnit taler i høj grad ind i den bæredygtige agenda i relation til effektivitet, energibesparelser og cirkularitet.
Men den kan også anvendes til mange andre formål, herunder ikke-organisk materiale.
Det er vigtigt i henhold til den stærkt stigende fokus på cirkulær økonomi og ressourcebesparelser.
Jorden har ikke uudtømmelige ressourcer på mange områder, og det bliver stadig mere tydeligt. Derfor er det af afgørende betydning for den grønne omstilling, at man tilstræber
minimalt spild og det højest mulige genbrug af materialer

"Vi oplever stor efterspørgsel efter RedUnit fra både fødevareindustrien og biogasanlæg"
Niels Agerbo Nielsen, administrerende direktør i Vogelsang Danmark

Men det er ret overset, at industrielle grindere som RedUnit er særdeles anvendelige i den henseende, mener Niels Agerbo Nielsen. RedUnit XRL 206-1600: De monolitiske Ripper-rotorer giver mere kraft og effektivitet i neddelingen af faste stoffer samtidig med at den er nem at servicere på grund af dens konstruktion. Foto: Vogelsang

Mere volumen, lavere transportomkostninger, mindre CO2
”Med neddelingen af sådanne materialer baner man vejen for genbrug.
Spildprodukterne tilføres værdi og kan anvendes i genbrugsindustrien.”
Vi oplever stor efterspørgsel efter RedUnit fra både fødevareindustrien og biogasanlæg
Niels Agerbo Nielsen, administrerende direktør i Vogelsang Danmark

"Hvis vi skal nå målene om CO2-aftryk og cirkularitet er det afgørende, at vi bruger alle muligheder for at genbruge og minimere vores aftryk på kloden. Og her er neddeling med grindere et vigtigt værktøj"
Niels Agerbo Nielsen, administrerende direktør i Vogelsang Danmark

Men det er også vigtigt at fremhæve, at neddelingen jo får materialerne til at fylde meget mindre. Mængden af materialerne bliver meget mere kompakt, og der kan være meget mere på en lastbil. Så man opnår både en mere effektiv transport af restmaterialerne og dermed også lavere transportomkostninger og mindre CO2-udledning,” siger Niels Agerbo Nielsen.
Den industrielle grinder kan håndtere mange forskellige materialer.

Neddelt træaffald kan fx anvendes som brændsel eller indgå i produktion af spånplader. Grinderen sørger for grov-neddelingen, som er et nødvendigt første skridt, da træet ofte indeholder bl.a. søm og skruer. Materialet kan derefter afleveres videre til den tiltænkte genbrug, hvor andre maskiner vil sørge for findeling og frasortering af metalrester.

Mange restprodukter fra byggesektor og industri kan neddeles
Et andet velegnet spildmateriale til neddeling er gipsrester, som også derefter vil kunne genbruges til produktion af nye gipsplader. Det samme gælder glasuld, mineraluld eller lignende isoleringsmaterialer, der under de rigtige forudsætninger også kan genbruges. Grinderen håndterer flere forskellige byggematerialer - et område, hvor der fra byggesektorens side er stor fokus på genanvendelse og genbrug i
lyset af CO2-problematikken.

”Der er rigtig mange muligheder for at bruge grinderen til neddeling afspildprodukter og restmaterialer fra byggesektoren og industrien. Det omfatter naturligvis også plastik og dæk
eksempelvis. Hvis vi skal nå målene om CO2-aftryk og cirkularitet, er det afgørende, at vi bruger alle muligheder for at genbruge og minimere vores aftryk på kloden. Og her er neddeling med grindere et vigtigt værktøj,” understreger Niels Agerbo Nielsen.

Vogelsang

I 1988 blev Vogelsang A/S grundlagt som tyske Vogelsangs første datterselskab og startede virksomhedens ekspansion.
Vogelsang Danmark er stærkt placeret på markederne landbrugsteknologi, biogas, industri, transport og spildevand og har især succes med indfødningssystemer til
biogasanlæg og med at levere forsyningsog bortskaffelsesløsninger til jernbanesektoren. Efter at have været 90 år på markedet er Vogelsang også en specialist, når det drejer sig om rotationsstempelpumper, neddeling og spredeteknologi.

Læs mere

Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062